POLITICA DE GARANTIE & RETURNARE

ACEASTĂ POLITICA DE GARANTIE SI RETURNARE ÎȚI OFERĂ ANUMITE DREPTURI LEGALE SPECIFICE, ȘI POATE AVEA ALTE DREPTURI LEGALE, CARE VARIAZĂ DE LA ȚARĂ LA ȚARĂ. CU EXCEPȚIA CELOR PERMISE DE LEGE, AMAZFIT NU EXCLUDE, LIMITEAZA SAU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI LEGALE PE CARE LE POȚI AVEA ÎN VERTUTEA LEGILOR DIN ȚARA DVS. PENTRU O ÎNȚELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILOR DVS, VA RUGAM SA CONSULTATI LEGILE TARII DVS.

CE ESTE ACOPERIT DE ACEASTĂ GARANȚIE?

Garanția și politica de returnare Amazfit ("Garanție") acoperă doar produsele fizice noi, de marcă Amazfit, achiziționate prin magazinul nostru online sau prin dealerii autorizați ("Produs"). Înregistrarea produsului nu este necesară pentru a beneficia de acoperirea acestei garanții, dar unele produse Amazfit funcționează în mod complet doar dacă sunt conectate la un cont Zepp App. Pentru a vă asigura că produsul dumneavoastră este autentic și protejat de garanția noastră, vă rugăm să cumpărați direct din magazinul nostru online sau de la un dealer autorizat.

Această garanție va asigura produsele noastre împotriva defectelor de material sau de fabricație în condiții normale de utilizare timp de un (1) an de la data achiziției de către consumatorul original, care cumpără un produs nou, acoperit, din magazinul online Amazfit sau de la un dealer autorizat ("Consumator" sau "Dvs."), ("Perioada de garanție"). Această garanție nu poate fi transferată sau asignată la niciun cumpărător ulterior.

CARE SUNT RESPONSABILITĂȚILE NOASTRE?

Dacă, în timpul Perioadei de garanție, depuneți o cerere pentru servicii de garanție în conformitate cu această garanție, atunci Amazfit va, la alegerea sa:

(i) repara produsul folosind piese noi sau piese folosite anterior care satisfac standardele de calitate ale Amazfit;

(ii) înlocui produsul cu un produs nou sau un produs recondiționat care îndeplinește standardele de calitate ale Amazfit;

Orice produs reparat sau înlocuit este acoperit pentru o perioadă mai mare, fie restul Perioadei de garanție inițiale, fie 90 de zile de la primirea de către Consumator a produsului reparat sau înlocuit.

CUM OBȚINEȚI SERVICII DE GARANȚIE?

Accesați și consultați resursele de ajutor online la https://support.amazfit.com/en/ înainte de a solicita servicii de garanție. Dacă produsul nu funcționează corect nici după utilizarea acestor resurse, vă rugăm să contactați dealerii autorizați de la care ați cumpărat produsul sau centrul de servicii autorizat Amazfit, dacă este cazul.

EXCLUDERI DIN GARANȚIE:

Această garanție este limitată și nu se aplică:

(i) uzurii normale;

(ii) daunelor cosmetice, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi, lovituri și plastic spart la porturi, cu excepția cazului în care eșecul a survenit din cauza unui defect de materiale sau de fabricație;

(iii) defectelor sau daunelor cauzate de utilizare incorectă, accident (inclusiv, fără limitare, coliziune, incendiu, inundații, cutremur și vărsarea de alimente sau lichide), neglijență, abuz, alterare, stres neobișnuit, modificare, reparare incorectă sau neautorizată, instalare, cablare sau testare incorecte, stocare incorectă, utilizare cu dispozitive, software sau servicii neadecvate;

(iv) utilizării în afara specificațiilor tehnice ale produsului;

(v) daunelor cauzate de echipamente terțe cu care produsul este utilizat;

(vi) utilizării comerciale sau revânzării;

(vii) utilizării în scopuri medicale, de sănătate sau tratament;

(viii) caracteristicilor sau parametrilor de performanță referitori la orice software sau servicii dincolo de funcția normală de utilizare a produsului în conformitate cu specificațiile tehnice sau documentația produsului furnizate de Amazfit;

(ix) produsului returnat cu etichete eliminate, deteriorate sau manipulate (inclusiv numărul de serie al produsului) sau orice alterări (inclusiv înlăturarea neautorizată a oricărui component sau capac exterior).

În scopuri de clarificare, fără a limita generalitatea excluderilor anterioare, această garanție nu include nicio garanție specifică cu privire la timpul de funcționare sau disponibilitatea continuă, caracteristicile de securitate a datelor ale aplicațiilor sau conturilor online sau faptul că orice software, firmware sau site-uri online vor funcționa fără întreruperi sau fără erori. Această garanție limitată nu acoperă pierderea de date; faceți copii de rezervă, scrieți și/sau imprimați-vă datele în mod regulat. Mai mult, costurile legate de recuperarea datelor, înlăturare și instalare nu sunt recuperabile în cadrul acestei garanții. Cu excepția a ceea ce este stabilit în această garanție, Amazfit nu acordă nicio garanție expresă sau implicită și nu face nicio reprezentare cu privire la produs sau orice software sau servicii conexe.

LIMITAREA RĂSPUNDERII:

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ACEASTĂ GARANȚIE ȘI REMEDIERILE STABILITE SUNT EXCLUSIVE ȘI ÎN LOCUL ALTOR GARANȚII, REMEDII ȘI CONDIȚII, FIE ELE ORALE, SCRISĂ, STATUTARĂ, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. AMAZFIT NEAGĂ TOATE GARANȚIILE STATUTARE ȘI IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI GARANȚIILE ÎMPOTRIVA DEFECTELOR ASCUNSE SAU LATENTE, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ.

ÎN CADRUL ACESTEI GARANȚII, AMAZFIT, CU EXCEPȚIA ÎN MĂSURA CERUTĂ DE LEGE, NU ISI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE SAU CONSECINȚE DE ORICE NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFITURI SAU VENITURI, PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, COSTUL ORICĂROR BUNURI SAU ECHIPAMENTE DE ÎNLOCUIRE, PIERDEREA UTILIZĂRII ÎN TIMPUL PERIOADEI ÎN CARE PRODUSUL ESTE REPARAT, PRETENȚIILE ORICĂROR TERȚE PĂRȚI SAU ORICE ALTE DAUNE PROVENITE DIN NELUAREA ÎN CONT A ACESTEI GARANȚII SAU UTILIZAREA PRODUSULUI, ÎN MOD INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII, FIE ÎN CONTRACT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚA) SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU ECHITABILĂ.

LIMITAREA ANTERIOARĂ NU SE APLICĂ RĂSPUNDERII PENTRU MOARTE SAU VĂTĂMARE PERSONALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚĂ, PENTRU FRAUDĂ SAU REPREZENTARE FRAUDULOASĂ SAU, ÎN MĂSURA ÎN CARE ÎN ORICE JURISDICȚIE ANUME O ASTFEL DE RĂSPUNDERE NU POATE FI LIMITATĂ SAU EXCLUSĂ ÎN VERTUTEA LEGII APLICABILE, ORICE RĂSPUNDERE PENTRU NEGLIJENȚĂ GROSOLANĂ SAU ABATERE INTENȚIONATĂ. AMAZFIT NEAGĂ ORICE REPREZENTARE PRIVIND CAPACITATEA DE A REPARA ORICE PRODUS AMAZFIT ÎN CADRUL ACESTEI GARANȚII SAU DE A ÎNLOCUI PRODUSUL AMAZFIT FĂRĂ RISC SAU PIERDERE DE INFORMAȚII STOCATE ÎN PRODUS.

DISPOZIȚII GENERALE:

Dacă oricare parte a acestei garanții este găsită a fi ilegală, neexecutabilă sau invalidă, părțile rămase ale acestei garanții vor rămâne în vigoare. Această garanție este guvernată și interpretată în conformitate cu legile țării în care a avut loc achiziția produsului Amazfit. Niciun dealer, agent sau angajat Amazfit nu este autorizat să facă nicio modificare, prelungire sau adăugire la această garanție.